ES Projektai

Projekto pavadinimas: „UAB „Soltera“ 500 kW AEI“ Nr. 02-011-K-0064

Projekto vykdytojas: UAB „Soltera“
Projekto vertė: 400 000 EUR
Skirta parama: 197 193 EUR
Projekto įgyvendinimo pradžia: 2023-10-30
Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025-10-31

UAB „Soltera“ įgyvendindama veiklos planus, vysto agro perlito gamybą, vadovaudamasis
žiedinės ekonomikos ir draugiškumo aplinkai principais, visa gaminama produkcija draugiška
aplinkai, neteršia gamtos. Įmonė siekia mažinti energijos, gaunamos iš iškastinio kuro,
naudojimą, taip mažinant energetines sąnaudas. Vadovaudamasi technologinio audito
rekomendacijomis įmonė planuoja įsirengti 500 kW saulės jėgainę pagal projektą „UAB „Soltera“
500 kW AEI“ Nr. 02-011-K-0064 . Įrengus saulės elektrinę žymiai mažės įmonės elektros energijos
sąnaudos, mažės gaminių savikaina, augs įmonės konkurencingumas.
UAB „Soltera“ įgyvendinamas projektas prisidės prie atsinaujinančios energijos dalies didinimo
galutiniame energijos suvartojime, tuo pačiu paskatins šios energijos didesnį naudojimą
pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos,
efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.
Projekto įgyvendinimui buvo suteiktas finansavimas pagal 2022–2030 metų plėtros programos
valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos
ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones
pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių
diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ – iš Europos regioninės plėtros
fondo skirta 197 193 Eur parama.

Perlito naudojimo žemės ūkyje, sodininkystėje, augalininkystėje privalumai:

Tinka naudoti šiltnamyje, lauko augalams ir kambariniams bei terasų augalams;

Gerina dirvožemio vėdinimą (turi 90 proc. akytumą);

Gerina dirvos įgeriamumą ir sumažina drėgmės išgaravimą – ekonomiškesnė laistymo procedūra;

Neturi piktžolių sėklų, ligų,tai yra sterili medžiaga augalų auginimui, nes yra neorganinės kilmės;